Allmänna villkor för VELUX hantverkarbonus

Dessa allmänna villkor gäller i händelse av konflikt eller inkonsekvens vid annan kommunikation från VELUX, inklusive reklam. Genom att registrera dig i VELUX hantverkarbonus kommer du ha ansetts acceptera dessa allmänna villkor.

 1. Leverantör: VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, 254 67 Helsingborg. Organisationsnummer: 556221-3305 (härnedan 'VELUX')
 2. VELUX Bonuspartners:
  För att delta i VELUX hantverkarbonus måste du acceptera (1) dessa allmänna villkor och (2) VELUX bonuspartners villkor, där köp utförs.
  VELUX bonuspartners villkor listas nedan:
  • IKEA
   IKEAs vision är att skapa ett bättre vardag för de många. Vår affärsidé är att erbjuda ett stort urval av form- och funktionella heminredningsprodukter till så låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem.
   IKEA är ett företag som är passionerat om livet hemma.
   Bakom varje produkt som de skapar ligger tanken på hur man gör hemmet till en bättre plats - och underlättar ett enklare vardag för de många.
  • Zalando
   Shoppa de senaste trenderna inom kläder och skor från mer än 1.500 varumärken. Allt online. Gratis retur och fri frakt.
  • CDON.com
   Erbjuder ett stort utbud av film, musik, spel, böcker, hemelektronik och mobiltelefoner.
  VELUX tar inte ansvar för de produkter och/eller erfarenheter som tillhandahålls av VELUX-bonuspartners, eftersom det uteslutande regleras av VELUX ’s partners egna villkor. VELUX förbehåller sig rätten att ändra sina bonuspartners, vilket kan ske utan föregående meddelande.
 3. Ett kvalificerat köp
  En medlem i VELUX hantverkarbonus har endast rätt att kräva en belöning om medlemmen har gjort ett kvalificerat köp, villkoren för ett kvalificerat köp är följande:
  • Om du efter den 14 februari 2019 köpt (samt monterat) ett eller flera VELUX takfönster (modell; GDL, GEL, GGL, GGU, GIL, GIU , GPL, GPU, GVR, GVO, GXL, GXU, GTU, VEA, VEB, VEC, VFE och VIU), VELUX takfönsterkupoler (modell; CFP, CVP, CXP eller CSP), eller VELUX ljustunnel (modell; TWF, TLF, TWR, TLR, TCF, TCR) i en butik i Sverige. Det senaste tillskottet är VELUX solskydd, om du efter den 15 juni 2019 köpt (samt monterat) ett eller flera VELUX solskydd (modell; DFD, DKL, DML, DSL, FHB, FHC, FHL, FML, FMK, FMG, FMC, FSC, FSK, FSL, MAD, MAG, MHL, MIE, MMG, MML, MSG, MSC, PAL, RFL, RML, RSL, ZIL, SML, SSL) i en butik i Sverige.
  • Du är 18 år eller äldre.
  • Du är antingen (1) den slutliga (professionella) installatören av VELUX-produkter och du har köpt dem för att installera och inte för vidareförsäljning (2) registrerad oberoende fönstermontör.
  • Ditt företag eller din arbetsgivare måste vara registrerad i Sverige (med momsnummer). Som montör, hantverkare, snickare eller dylikt.
  • Du laddar upp dokumentation om inköp (faktura – se avsnitt 9).
  Om alla punkter ovan uppnås är det klassificerat som ett kvalificerat köp.

  Om du har använder VELUX hantverkarbonus i egenskap som anställd, bör du ha tillstånd från din arbetsgivare för att kräva belöningar i förhållande till köp.
 4. Bonuspoäng
  Varje takfönster som godkänns och definieras som ett kvalificerat köp kommer att resultera i bonuspoäng.

  Bonuspoängen varierar beroende av kampanj och kompetensnivå. I VELUX hantverkarbonus finns 3 olika nivåer (2019):
  1. Montör: En produkt - 100 bonuspoäng.
  2. Certifierad montör: En produkt - 150 bonuspoäng.
  3. Service Partner: En produkt - 200 bonuspoäng.
  4. Alla solskydd – 50 bonuspoäng oavsett typ av montör.
  Observera, under en kampanjperiod kan antalet poäng avvika och ersättas med andra nivåer.
  Läs mer om VELUX-certifierade installatörer och servicepartners här (https://www.velux.se/proffs/hantverkare/utbildning).

  När du uppnått en poängnivå på minst 500 SEK kan du konvertera dina poäng till presentkort. Presentkorten tillhandahålls av våra bonuspartners (se avsnitt 2.)

  Du kan bara samla dina poäng om dessa villkor följs.

  Belöningen beräknas alltid baserat på fakturadatum, liksom övriga kriterier för kvalificerat köp. En faktura kan endast registreras en gång. Ingen belöning kommer att tillhandahållas om det inte hävdas enligt dessa allmänna villkor (mer information nedan för hur man gör anspråk).

  Du kan när som helst lösa in dina intjänade bonuspoäng för ett presentkort (minsta nivå 500 poäng), som du kan handla produkter med hos VELUX bonuspartners.
  Du tjänar bara bonuspoäng om du följer proceduren som beskrivs i dessa villkor.
 5. Validering och avfärdande av bonuspoäng
  VELUX förbehåller sig rätten att när som helst undersöka och validera att ditt köp och installation av VELUX produkter är ett kvalificerat köp.
  Som en del av VELUX-valideringsprocess kan VELUX begära dokumentation och kontaktuppgifter till slutanvändaren. Dokumentationen ska skickas till VELUX senast 14 dagar efter att du har mottagit en begäran från VELUX.

  VELUX förbehåller sig rätten att avslå eventuella krav på bonuspoäng och vägra att bevilja anspråk. VELUX förbehåller sig även rätten att återkalla tilldelning och/eller vägra ytterligare deltagande i VELUX hantverkarbonus. VELUX har rätt att diskvalificera en medlem där det finns rimliga skäl att tro att dessa allmänna villkor inte uppfylls (misstänkt bedrägeri eller motiverad misstanke).
  VELUX har vid sådant handlingssätt rätt att ta detta beslut och ingen korrespondens kommer att ingås.
  VELUX tar inget ansvar för eventuella bevis för inköp eller förlorat köp. VELUX förbehåller sig rätten att när som helst begära det ursprungliga inköpsbeviset för att verifiera ett krav på belöning (bevis på köp kommer att returneras).
 6. Information från medlem
  För att kunna delta i VELUX hantverkarbonus och tjäna bonuspoäng måste du skapa en medlemsprofil. I samband med att du upprättar en profil måste du ange ditt namn, adress, företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

  Dessa kontaktuppgifter kommer VELUX använda för att kontakta dig via e-post eller inuti din medlemsprofil gällande VELUX hantverkarbonus, presentkort, information om ditt konto, bonuspoäng, eventuella ändringar med mera. Detta är en förutsättning för att kunna delta i VELUX hantverkarbonus.

  För att tjäna bonuspoäng måste du också ladda upp din faktura (se kvalificerat köp avsnitt 3) där detaljerna i ditt kvalificerade inköp måste anges, inklusive var köpet har gjorts och vilka produkter som har köpts.

  Du ska ta bort eller täcka över all prisinformation (pris och rabatter) för både VELUX-produkter samt eventuella konkurrerande produkter innan du laddar upp fakturan.
 7. Personuppgifter
  I samband med upprättandet av din medlemsprofil kommer du att behöva fylla i dina personuppgifter. Personuppgifterna som du tillhandhåller kommer endast att användas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Dina personuppgifter kommer endast att användas i samband med VELUX hantverkarbonus och inte för något annat syfte utan ditt specifika samtycke. VELUX behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslag och VELUX integritetsskyddspolicy, som du måste acceptera för att delta i VELUX hantverkarbonus. Vi uppmanar dig att läsa VELUX integritetsskyddspolicy då och då, eftersom den uppdateras kontinuerligt.
  VELUX kommer att använda din kontaktinformation (e-post, telefonnummer osv.) för att skicka ut presentkort, information om ditt företags medlemskonto, dina bonuspoäng, eventuella förändringar etc. Detta är en förutsättning för att delta i VELUX hantverkarbonus.

  För att få marknadsföringsmaterial från VELUX (kampanjer, tävlingar, evenemang etc.) krävs ett separat samtyck från dig. Om du har anmält dig till VELUX marknadsföringsmaterial och inte längre önskar att ta emot denna, kan du enkelt avsluta prenumerationen genom att skicka ett mail till marknad@velux.se eller info@velux.se.
 8. Ansvar
  I händelse av omständigheter utanför VELUX rimliga kontroll, och under andra situationer där bedrägeri, missbruk och/eller fel (mänskligt eller elektroniskt) påverkar VELUX hantverkarbonus, förbehåller sig VELUX rätten att avbryta eller ändra kampanjer, samt ändra dessa ’Allmänna Villkor’ när som helst. Vid sådan händelse strävar VELUX efter att minimera eventuella negativa effekter som kan påverka medlemmar.
  VELUX frånsäger sig allt ansvar för eventuella förluster som du eller din arbetsgivare kan lida på grund av situationer bortom VELUX kontroll (mänskligt eller elektroniskt), missbruk eller bedrägerier.
 9. Processen: att tjäna bonuspoäng
  För att tjäna bonuspoäng ska följande process, som beskrivs nedan, följas:
  • Du måste upprätta ett konto (online) på velux.se/bonus. I samband med registreringen måste personliga kontaktuppgifter också lämnas. Användning av personuppgifter som du tillhandahåller överensstämmer med punkt 7 ovan.
  • Endast verksamheter med ett svenskt momsnummer kan registreras. Endast ett konto kan upprättas per organisationsnummer. För skattemässiga ändamål måste det finnas en koppling mellan företagsnamnet som är registrerat i din medlemsprofil och företagsnamnet som finns på den uppladdade fakturan.
  • Registrera dina kvalificerade inköp (se avsnitt 3) genom att ladda upp inköpsbevis (kvitto eller faktura) från leverantören. Detta kan levereras i JPEG, PNG, PDF och andra vanligt förekommande filformat. VELUX accepterar endast fakturor/kvitton, som laddas upp via din profil, och senast den aktuella månaden + 60 dagar efter inköpsdatumet, vilket anges på inköpsbeviset (efter den 14/2 2019). För att vara giltig måste inköpsbeviset innehålla VELUX-produktkod/namn, inköpt kvantitet, inköpsdatum, namn och filial från återförsäljaren. Innan du lägger upp fakturan/kvittot måste du se till att all prisinformation raderas, detta gäller både VELUX-produkter och eventuella konkurrerande produkter.
  • På grund av lagar och skattesystem ska bolagets namn på medlemsprofilen och företagsnamnet på fakturan vara detsamma.
  • När du har laddat upp ditt inköpsbevis kommer VELUX att validera din faktura och överföra bonuspoäng till ditt bonuskonto. Valideringen kan ta några dagar.
  • När VELUX har verifierat din faktura kommer VELUX att överföra dina bonuspoäng till ditt bonuskonto. VELUX kan begära att du skickar en ny kopia av fakturan om den är oläslig eller inte innehåller informationen som nämns i punkt c. Du kan välja att använda dina bonuspoäng (helt eller delvis) omedelbart efter att de har tagits emot på ditt bonuskonto eller du kan spara dem och samla fler bonuspoäng för att ta ut ett större värde. Välj vilken bonuspartner som du vill lösa in ett presentkort hos (se avsnitt 2). När ett presentkort har blivit valt dras poäng från ditt bonussaldo.
  • Din bonuspoäng måste användas senast aktuella år + 12 månader efter att VELUX har godkänt dina bonuspoäng. Oanvända bonuspoäng kommer att dras av från ditt bonuskonto efter utgångsdatumet för nuvarande år + 12 månaders perioden. (Till exempel; om du registrerar dina poäng i mars 2019 är giltighetstiden mars-december 2019 plus 12 månader – utgångsdatum december 2020).
  • Om du har tjänat minst 25 000 bonuspoäng och inte har använt presentkort inom aktuellt år (exempel i februari 2019 till december 2019)+12 månader kan du välja att få dem utbetalda som en bonusutbetalning. Betalningen görs av VELUX som gör en utbetalning till din arbetsgivare med nominella bonuspoäng. Observera dock att bonuspoängen är inklusive moms. Din bonusutbetalning kommer att vara inklusive moms. Du bör själv kontakta ekonomi@velux.se om du vill få dina bonuspoäng omvandlade till en bonusutbetalning. VELUX avstår från ansvar för momsbehandling.
  • Du kan när som helst välja att ta bort ditt konto från VELUX hantverkarbonus. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap rekommenderar VELUX att du använder de bonuspoäng som du har på ditt saldo. Observera att dina bonuspoäng annulleras om dessa inte används innan du loggat ut. Du avslutar ditt medlemskap genom att ta bort din profil – följ anvisningarna på ditt konto under ”Ändra profil” eller kontakta info@velux.se.
 10. Skatter och regler
  Alla medlemma i VELUX hantverkarbonus har skatteplikter. Rapporteringen till skatteverket är medlemmarnas eget ansvar. VELUX frånskriver sig ansvar för skatterapportering.
 11. Upphörande av VELUX hantverkarbonus
  VELUX förbehåller sig rätten att när som helt avsluta, uppdatera eller modifiera VELUX hantverkarbonus och dessa allmänna villkoren.

  Om VELUX avslutar VELUX hantverkarbonus kommer detta att kommuniceras minimum en (1) månad i förväg. Då förväntas alla medlemmar att lösa in sina bonuspoäng. Alla bonuspoäng kommer att annulleras då VELUX hantverkarbonus avslutats. VELUX uppmuntrar dig och din arbetsgivare att läsa dessa allmänna villkor emellanåt, så att ni är uppdaterade om de senaste ändringarna.